JUDO THROWS

UKI OTOSHI

OSOTOGARI (MAJOR OUTSIDE REAP)

OUCHIGARI (INSIDE REAP)

KOUCHIGARI (SMALL INSIDE REAP)

SUKUINAGE

IPPON TAI OTOSHI

SLEEVE LIFTING

OGOSHI

TOMONAGE

SUMIGAESHI

SUMIGARUMA

IPPON SEIONAGE

AIKIUSHIRO OTOSHI

SASAE TSURIKOMI ASHI

UKIGOSHI

UKIWAZA

YOKOWAKARE